Alles over de bar(dienst)

Aanpassing op de WTV bardienstreglement:

  • Zowel de bardienst alsook de PT leden erop toezien dat normaliter de bar om 23.30 uur sluit en dat uiterlijk om 00.00 uur het paviljoen wordt afgesloten.
  • Bardiensten kunnen 3 weken vooraf door omstandigheden komen te vervallen (daar krijg je dan bericht over); deze bardiensten dienen in de volgende ronde alsnog te worden vervuld.
  • Iemand kan zijn bardienst legitiem afzeggen minimaal 48 uur vooraf; hij moet daarvoor dan € 40,- betalen. Opzeggen minder dan 48 uur vooraf, levert een boete op van € 50,- Dit geldt ook voor niet op komen dagen.