Baanonderhoud

Aanbevelingen voor baanonderhoud door spelers en speelsters.

Op dit moment worden de banen slecht geveegd, en ook wordt er ook afval op achter gelaten. 

Om deze reden hier wat instructies om dit te verbeteren.

 • De tennisbanen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. Het betreden met schoenen met een hak of met profielen breder dan 2 mm. is verboden.
 • Er mag alleen op banen getennist worden. Dit is ook van toepassing voor minibaan. Toezicht van de ouders is verplicht.
 • Het is verboden door beplanting te lopen.
 • De groundsman, parkbeheerder en bestuursleden zijn bevoegd om één of meerdere banen onbespeelbaar te verklaren als de weergesteldheid, herstellingen of ander oorzaken dat naar hun mening nodig maken.
 • Bij sneeuw, ijzel en water op de baan mag nooit getennist worden.
 • Als banen niet bespeelbaar zijn, is dit op onze website aangegeven
 • Afval dient ten alle tijden na de wedstrijd in afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Het is verboden om met honden op de banen te komen.
 • Het is niet toegestaan glaswerk en kauwgom op de baan mee te nemen.
 • Ook is roken op de banen niet toegestaan.
 • De baan moet na het spelen altijd geveegd worden. Hierbij de veeginstructie.
  • Veeg de gehele baan. Dus ook gedeelte buiten de speellijnen.
  • Veeg  vanaf buiten kant van te vegen gedeelte naar midden van baan, pak vervolgens sleepmat op en hang deze op aan bevestingshaken. 
  • Hierdoor blijft Infill op de baan en wordt niet meegesleept naar hoek van speelveld.
 • Het is prettig tennissen voor degene die na jou op de baan komen. 
 • Geveegd en opgeruimd.