Ereleden

Ereleden en leden van verdienste.
 
De ereleden zijn:
 • mevr. C. van de Kar, eerste voorzitter van de vereniging
 • dhr. A.L.J. Heck, eerste secretaris van de vereniging
 • dhr. F.A.C. Geers, eerste penningmeester van de vereniging
 • dhr. P.J.A. Huygen †
 • dhr. H.C.I. Baal †            
 • mevr. J.D.E.M. Huygen †
 • mevr. A.M.C. Heirbaut 
 • dhr. J.J.C.M. Pellis           
De leden van verdienste zijn:
 • dhr. P. Vermunt
 • dhr. P.W.M. Nagtzaam
 • dhr. A.L.C. Frijters
 • dhr. W.P.T.M. Grommen
 • dhr. P.C.M. van Loenhout
 • dhr. J.A.M. Verswijveren