Privacyverklaring

Beste leden,

Iedereen heeft ongetwijfeld van diverse kanten bericht ontvangen in zake de nieuwe europese wetgeving betreffende de privacy.

Ook wij, WTV, moeten ons daaraan houden en wij hebben dan ook een privacyverklaring opgesteld, waarin wij ons handelen in deze hebben vastgelegd.

Neem de verklaring ter harte, want elk lid heeft ten aanzien van de privacywetgeving  behalve zijn rechten ook zijn plichten. Iedereen dient zich te houden aan de regels die in de verklaring zijn vastgelegd.

Het bestuur.

Privacyverklaring