Opzeggen lidmaatschap


Wanneer u besluit om niet langer lid te blijven van de Wouwse Tennisvereniging verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m., doch uiterlijk voor 1 oktober 20xx, via onderstaande formulier kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Voor afmeldingen die wij na 30 september 20xx ontvangen zijn wij genoodzaakt € 17,50 in rekening te brengen voor gemaakte kosten en afdracht aan de KNLTB.

Opzeggen lidmaatschap