Parencompetitie

Aanmeldings formulier Parencompetitie

Reglement Parencompetitie 2018

Artikel 1: Deelname:
1a. Aan de parencompetitie kan uitsluitend na inschrijving worden deelgenomen door mix-paren.
1b Alleen vaste paren, gevormd door een dame en een heer met een minimale leeftijd van 17 jaar (dus vanaf het laatste jaar jeugd) kunnen inschrijven en deelnemen.
1c Indien men geen partner kan vinden, kan men toch inschrijven. De commissie zal dan trachten met deze individuele inschrijvingen mix-paren te vormen. Deze paren kunnen dan alsnog deelnemen.
1d Vervanging, permanent, tijdelijk of éénmalig, kan alleen als de vervang(st)er van ongeveer gelijke sterkte is als degene die vervangen moet worden.

Artikel 2:Wedstrijdprogramma:
2a De ingeschreven paren spelen volgens het laddersysteem en worden bij aanvang in volgorde van speelsterkte geplaatst.
2b Alle wedstrijden worden gespeeld op tijdsduur, te weten 55 min. + 5 min. inspeeltijd. Het aantal gespeelde games wordt doorgeteld. Na het verstrijken van de tijd dient onmiddellijk te worden gestopt. Een niet afgespeelde game telt niet mee voor het bepalen van de eindstand.
2c Wedstrijdballen dienen door de deelnemers zelf beschikbaar gesteld te worden. 2d Met uitzondering van de finaleronde spelen de paren maar eenmaal tegen elkaar.
2e De wedstrijden worden per periode door de commissie vastgesteld en dienen in die periode gespeeld te worden Na bekendmaking van de wedstrijden nemen de paren contact op met elkaar om een datum en tijdstip voor de wedstrijd vast te stellen en een baan te reserveren volgens de geldende afhangregels.
2f Wanneer het niet gelukt is om binnen de periode de wedstrijd te spelen, is het mogelijk om deze wedstrijd in de volgende ronde in te halen. De paren dienen dan in die periode 2 wedstrijden te spelen. Dit geldt niet voor de laatste ronde, die gespeeld wordt voor de finaleronde.
2g Als een wedstrijd door welke oorzaak dan ook  moet worden beëindigd, dan dienen de paren na overleg een nieuwe datum en tijd vaststellen om de wedstrijd alsnog uit te spelen. Is dat niet mogelijk vanwege b.v. een blessure dan geldt de stand bij het beëindigen, maar als dat in het nadeel is van het niet geblesseerde paar is wordt de eindstand 5 – 0 voor dat paar.

Artikel 3: Rangschikking:
3a De uitslag van de wedstrijd dient na afloop van de partij per mail te worden doorgegeven.
3b Het paar dat een wedstrijd wint ontvangt 3 wedstrijdpunten en het verliezende paar 1 wedstrijdpunt. Bij gelijke stand ontvangt elk paar 2 wedstrijdpunten
3c Het paar dat bij de afsluiting van de parencompetitie eerste wordt, wordt parenkampioen van de WTV voor dat jaar.
3d Bij gelijk geëindigde paren in een poule geldt het saldo van het totaal aantal games, is dit eveneens gelijk dan geldt het gamegemiddelde. Is dat ook gelijk dan geldt het hoogst aantal gewonnen games. Bij een oneven aantal deelnemers wordt rekening gehouden met het aantal vastgestelde wedstrijden en is het wedstrijdpuntengemiddelde geldend voor volgorden van de (eind)stand. Artikel

4: Algemeen:
4a De inschrijving staat open tot de op het inschrijfformulier vermelde datum. De inschrijving is gratis.
Het formulier is op de site onder senioren/interne activiteiten/Parencompetitie terug te vinden.
Een inschrijving is pas geldig als het ingevulde formulier per mail is verzonden of ingeleverd op het adres Roosendaalsestraat 63 Wouw.
4b Bij alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie.
4c De commissie is bereikbaar per telefoon (06 34294922) of per e-mail [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 301 990

Wouwse TennisVereniging

Waterstraat 5
4724BG Wouw