Update vanaf 05- 06-2021

04 juni 2021


Beste leden,

Zoals reeds uitgebreid via de media bekend is gemaakt, zijn er vanaf zaterdag a.s. duidelijke en voor ons WTV-ers belangrijke versoepelingen aan de orde: 

  • Niet alleen de toiletten, maar ook de douches mogen weer open. Let op: conform de coronamaatregelen mag er in de toiletruimte niet meer dan 1 persoon tegelijk aanwezig zijn en in de douches max. 2 personen. Met je KNLTB-pas kun je de buitendeur openen. 
  • Op die manier is het voor iedereen nu ook mogelijk om ter plekke een baan te reserveren en de verlichting aan en uit te schakelen. 
  • De bar en het terras zijn ook weer bereikbaar, maar wel onder strikte voorwaarden. Deze zijn op basis van de verplichte 1,50 meter afstand:
    • Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden. Dat geldt zowel voor binnen in de barruimte als buiten op het terras. 
    • Op het terras mogen maximaal 50 personen plaatsnemen. Ook binnen geldt dit aantal,  maar gezien de afmetingen van de ruimte en de 1,50 meter-regel komt dat bij ons neer op maximaal ruim 20 personen.
    • De sluitingstijd van bar en terras is 22.00 uur.  
  • Bovenstaande maatregelen gaan in vanaf zaterdag 5 juni a.s. 

Nu nog 3 mededelingen:
Allereerst de maatregel om je reservering te bevestigen. We dachten er goed aan te doen om met deze maatregel te voorkomen dat een baan geblokkeerd blijft voor een ander op het moment dat de spelers, die gereserveerd hebben, niet op komen dagen. De reacties van een aantal leden hebben er toe geleid dat we deze maatregel hebben ingetrokken. 

Ten tweede start er zaterdag een interne competitie voor de WTV- teams die al twee jaar hun KNLTB-competitie niet door zagen gaan. Het was een idee van Wouter Reijnders die daarbij aangaf ook wel de organisatie op zich wilde nemen. Als bestuur waren we blij met zo’n initiatief en hebben alle medewerking hieraan gegeven. De competitie wordt gespeeld op de 4 zaterdagen van juni en op de banen 1 t/m 5. Baan 6 en 7 blijven beschikbaar voor vrij te tennissen mits er geen tennisles is op die twee banen.

Ten derde: Omdat de KNLTB-competitie voor de jeugd tot 18 jaar wel door mag gaan zijn vanaf 13 juni tot 18 juli alle banen op-de zondagen tot 14.00 uur geblokkeerd t.b.v, deze competitie. 

Wij rekenen erop dat iedereen zich nog steeds aan de voorschriften zal houden en hopen met jullie dat alles weer zo snel mogelijk echt normaal wordt. 

Wij wensen jullie alvast heel veel tennisplezier toe! 

Het bestuur. 

 

Nieuwscategorieën