Najaarscompetitie 2019

06 september 2019


Bijlagen:
Wedstrijdbulletin Najaar 2019
Speeldata NJC 2019
Baanschema
Stappenplan invoeren uitslagen 
Invallersregeling

Beste Captains,  

Bij deze ontvangen jullie aanvullende informatie voor de Najaarscompetitie 2019!

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Het wedstrijdprogramma voor je team staat op de KNLTB-site (zie eerder verstuurde mail voor de link). Ook zal dit na aanvang van de competitie te zien zijn op de WTV-site. De afgelopen weken zijn er door toevoegingen en terugtrekkingen van teams nog veel wijzigingen doorgevoerd. Mogelijk is daardoor het wedstrijdschema van jouw team veranderd. Alle wijzigingen vanaf 8 dagen voor aanvang van de competitie worden per mail doorgegeven. Alle uitnodigingen zijn verstuurd, let op; hier zijn nog wel wat tijden in aangepast. Check dus zeker nog het wedstrijdschema voor je team.

COMPETITIEREGLEMENT & WEDSTRIJDBULLETIN Het competitiereglement en de wedstrijdbulletins ontvangt u hierbij en zijn tevens te vinden op de sites van WTV en KNLTB.

CONTACTEN MET DE KNLTB
Bij onduidelijkheden met betrekking tot de tegenpartij of het reglement dien je altijd contact op te nemen met één van de verenigingscompetieleiders van de WTV (Kees Deelen / Anne-Marie Kerstens). Zij kunnen antwoord geven op de meeste vragen. Mochten zij geen antwoord kunnen geven dan zullen zij contact opnemen met de KNLTB en zullen zij op een later tijdstip uitsluitsel geven.
Neem dus als captain of speler nooit rechtstreeks contact op met de KNLTB!

THUISWEDSTRIJDEN
De captain is verplicht zich op de hoogte te stellen van de aanvangstijden en dit ook aan zijn of haar medespelers door te geven. De tegenstanders zijn door de verenigingscompetitieleider (VCL) digitaal uitgenodigd om 15 minuten voor de aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. Let er als captain op dat het eigen team ruim voor aanvangstijd van de wedstrijd compleet aanwezig is om het gastteam te ontvangen.
De captain is verantwoordelijk voor het tijdig beginnen van de partijen.
Check ook kort (< 8 dagen) voor de wedstrijd nog voor de zekerheid of er geen wijzigingen zijn aangebracht!  

INSPELEN
Inspelen mag niet langer duren dan 10 minuten.

UITWEDSTRIJDEN 
Als captain van je team heb je de verplichting om de informatie over de uitwedstrijden met betrekking tot tijdstip van aanwezigheid op het park, aanvangstijden van de wedstrijden en routebeschrijving zelf te raadplegen.
Check ook kort (< 8 dagen) voor de wedstrijd nog voor de zekerheid of er geen wijzigingen zijn aangebracht!  

Nieuw Wedstrijdformulier
In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het invoeren van uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders:
•       De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl. Klik hier voor de belangrijkste wijziging van de meerjaren ledenpas voor deelname aan competitie.
•       De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. (dit kan via telefoon, tablet en computer)
•       De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. Doe dit dus ook!

Mocht je bij het invullen onregelmatigheden bij de tegenstander constateren laat dit dan z.s.m. aan één van de verenigingscompetieleiders (Kees Deelen / Anne-Marie Kerstens) weten. De VCL kan dan, indien dit terecht is, een klacht bij de KNTLB indienen.  Tip: maak een foto van het formulier van de uitwedstrijden! Dan heb je altijd iets zwart op wit.

INHALEN
Wanneer een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet op tijd kan beginnen/is onderbroken, zijn beide ploegen verplicht te wachten tot de omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is. Indien dit één uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval is, behoeft de wedstrijd niet begonnen te worden/te worden voortgezet. Als er een wedstrijd door weersomstandigheden niet of slechts gedeeltelijk is gespeeld dient dit + de inhaaldatum vermelden en de voorlopige totaaluitslag via internet aan de KNLTB doorgegeven te worden voordat de tegenstanders het park verlaten.
let op; het is niet toegestaan een wedstrijd naar een latere datum te verzetten in verband met het tekort aan spelers!!

BAANCOMMISSARIS
Op vrijdagavond wordt er een beroep gedaan op een captain van een thuisspelend team om op te treden als baancommissaris. Voor de zaterdag en zondag wordt geen baancommissaris aangewezen. Op deze dagen spelen er nooit meer dan 3 teams tegelijk thuis. Er worden op voorhand baanschema’s gemaakt door de VCL. Deze zijn te vinden als bijlage bij deze mail en op de site van de WTV. Het baanschema dient als leidraad!

GEBRUIK CONSUMPTIES
De eerste kop koffie/thee wordt aangeboden door de vereniging voor aanvang van de partijen. Het is niet toegestaan om in het paviljoen verkrijgbare hapjes (bijv. bitterballen, mini snacks) zelf mee te brengen!

Paviljoenteam
Met ingang van 1 april 2018 is de dagelijkse leiding van het tennispark in handen van het Paviljoenteam. Leden van het Paviljoenteam openen en sluiten de kantine, instrueren de bardiensten, zorgen samen met de bardienst voor orde en netheid op het park en in de kantine.
Dus wil je met je team en tegenstanders niet voor een gesloten deur staan? Wil je niet buiten gezet worden nu het net gezellig is? Meld je dan aan voor het paviljoenteam.

INFORMATIE OVER BOVENSTAANDE
Bij onduidelijkheden of vragen over bovenstaande kan er altijd contact opgenomen worden met één van de verenigingscompetitieleiders, Kees Deelen (06-53328072) of Anne-Marie Kerstens (06-24400795).

Wij wensen jullie veel succes en vooral plezier tijdens de competitie!
Kees & Anne-Marie
Verenigings Competitie Leiders  

 

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 301 990

Wouwse TennisVereniging

Waterstraat 5
4724BG Wouw